Drijfvermogen is de opwaartse kracht die een vloeistof uitoefent op een voorwerp. Wanneer een voorwerp in een vloeistof valt, trekt de zwaartekracht het voorwerp naar beneden in de richting van de aarde. De grootte van die kracht hangt af van de massa van het voorwerp. De vloeistof duwt het voorwerp weer omhoog en de grootte van de kracht is afhankelijk van de massa van de verplaatste vloeistof. Als de massa van het voorwerp kleiner is dan de massa van de verplaatste vloeistof, zal het voorwerp blijven drijven. Het drijfvermogen wordt beïnvloed door de dichtheid van het voorwerp en de dichtheid van de vloeistof, dat wil zeggen de massa en het volume van het voorwerp en de vloeistof die het verplaatst.

Hoe zout water het drijfvermogen beïnvloedt

Door zout toe te voegen wordt de dichtheid van water groter. Als het zout oplost in het water, passen de ionen in de ruimtes tussen de watermoleculen, vergelijkbaar met knikkers die de ruimtes vullen als je ze in een emmer vol tennisballen gooit. De massa van het zoute water is veel groter en het volume slechts iets groter, zodat het zoute water een grotere dichtheid heeft dan zoet water. Als hetzelfde volume water door een voorwerp wordt verplaatst, is het gewicht van het verplaatste zout water groter en dus is de opwaartse kracht evenredig groter.

Zwemmen in de Dode Zee

De Dode Zee, in Israël, is een mooie plaats om de opwaartse kracht van zout water uit de eerste hand te ervaren. De Dode Zee is een doodlopende weg; het is het laagste punt op aarde en het eindpunt van de rivier de Jordaan. De rivier voert zout naar de zee en het verdampende water concentreert het. De zoutconcentratie in de Dode Zee is 300 delen per duizend, terwijl oceaanwater 35 delen per duizend bevat. Het hoge zoutgehalte betekent dat zwemmers gemakkelijk blijven drijven en een populaire toeristische activiteit is dan ook om moeiteloos bovenop het water te liggen terwijl men een krant of tijdschrift leest.

Wetenschappelijk project: Een ei laten drijven

Je hoeft niet naar Israël af te reizen om te onderzoeken waarom zout dingen laat drijven, je kunt ook een wetenschappelijk project doen. Alles wat je nodig hebt is een gepeld hardgekookt ei, een pot met warm water en zout. Leg het ei in de pot met water. Het zal naar de bodem zinken. Haal het ei er weer uit en roer er zoveel zout door als er in het water oplost. Probeer het ei opnieuw in de pot te plaatsen en deze keer heeft het zout de dichtheid van het water genoeg verhoogd om het ei te laten drijven.